Pensioenbewust

en financieel

fit

De Pensioenafdeling

Onze werkwijze

Onze werkwijze is erop gericht om voor u als werkgever een zo groot mogelijk voordeel te behalen, zonder dat u dit veel moeite kost.

Inventarisatiefase

We beginnen met een kosteloos en vrijblijvend inventarisatiegesprek. Hierin inventariseren wij samen de huidige situatie binnen uw onderneming op pensioengebied. En toetsen deze aan de wetgeving die van toepassing is.
Naast pensioen hebben we oog voor de financiële fitheid van het personeel. Financieel fitte medewerkers zijn namelijk productiever en meer gefocust op hun werk(gever).

Wij maken voor u een rapport waarmee u een goede indicatie krijgt van de verborgen kosten binnen uw eigen onderneming als gevolg van (de onzichtbare) financiële zorgen / problemen bij uw personeel. Ter voorbereiding op het inventarisatiegesprek sturen wij u een korte vragenlijst. Deze vult u voorafgaand aan het gesprek in. Een voorbeeld van deze vragenlijst vindt u hier.

Tijdens het inventarisatiegesprek bespreken we de uitkomsten van dit rapport en gaan in op mogelijkheden voor verbeteringen, kostenbesparingen rondom pensioen en financiën. Wij geven ook advies en tips om dit eenvoudig te bereiken.

Analyse en adviesfase

Op basis van het inventarisatiegesprek maken wij een adviesrapport met constateringen en aanbevelingen. Hierin staat concreet op welke wijze(n) er voor u voordeel te behalen is.

In het adviesgesprek gaan we verder in op de mogelijkheden om meer efficiency en kostenbesparingen te combineren met een groter pensioenbewustzijn van uw personeel.

Als De Pensioenafdeling voor u aan de slag gaat om de voordelen te behalen, gaan we dit ook voor u uitvoeren.

Uitvoeringsfase

In overleg met u nemen wij de benodigde stappen om het advies in de praktijk te brengen. Per onderdeel richten wij de oplossingen op de best passende wijze voor u in. U heeft dan uw eigen pensioenafdeling.
Wij nemen uiteraard het projectmanagement voor onze rekening en zorgen voor duidelijke communicatie naar uw medewerkers. Zo heeft u hier geen omkijken naar.

Beheerfase

Jaarlijks bespreken wij met u de ontwikkelingen in uw onderneming, eventuele wetswijzigingen en andere relevante actualiteiten. Als hier aanleiding voor is, kunnen we het plan van aanpak afstemmen op de nieuwe (gewijzigde) situatie. Hierdoor is er altijd een up-to-date aanpak.