pensioenbewuste

en financieel

fitte medewerkers

Producten

Geautomatiseerde communicatie

Om claimrisico’s rondom pensioen te verlagen, het pensioenbewustzijn en de financiële fitheid te verhogen segmenteert De Pensioenafdeling de medewerkers naar o.a. leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Ze worden periodiek per mail in hun eigen taal geïnformeerd over hun pensioen en actief betrokken bij hun eigen pensioenbezit.

In de praktijk lopen werkgevers meer risico rondom pensioen en communicatie dan gedacht. Vooral bij ongehuwd samenwonenden schiet de zorgplicht vaak tekort. Werkgevers moeten steeds meer een actieve houding kunnen aantonen.

Daarnaast komen financiële problemen bij werknemers steeds vaker voor. Onderzoek van het NIBUD toont aan dat gemiddeld een op de zes mensen kampt met financiële problemen. Dit leidt tot verborgen verzuim (mentaal verzuim) en een aanzienlijk verlies aan arbeidsproductiviteit.
De verborgen verzuimkosten die samenhangen met de financiële problemen bij werknemers kost het bedrijfsleven vele tientallen miljoenen euro's per jaar.

Met de geautomatiseerde communicatie van De Pensioenafdeling worden medewerkers periodiek, (gemiddeld) vier keer per jaar, per mail benaderd over hun pensioen en tips over geldzaken.

Ze worden geïnformeerd wanneer ze in actie moeten komen en worden getriggerd om meer oog te krijgen voor de waarde van hun pensioen en de inspanningen die u als werkgever hiervoor doet.

Op deze manier draagt u op effectieve en efficiënte wijze bij aan het pensioenbewustzijn en de financiële fitheid van uw medewerkers en toont u tegelijkertijd goed werkgeverschap.