Uw partner voor

inzicht en overzicht

in pensioen

Producten

Persoonlijke pensioencommunicatie

Weinig mensen hebben een duidelijk beeld van hun toekomstige pensioeninkomen. Als werkgever heeft u een steeds grotere zorgplicht rondom het begrijpelijk maken van pensioenen aan uw medewerkers. In persoonlijke pensioencommunicatie wordt deze zorgplicht uit handen genomen door De Pensioenafdeling. Ook wordt het pensioenbewustzijn en de financiële kennis van uw werknemers vergroot. Het vervullen van uw zorgplicht en goed werkgeverschap gaan zo dus hand in hand.

Werkwijze

Periodiek vertaalt een financieel planner van De Pensioenafdeling het pensioen in begrijpelijke taal. Dit wordt gedaan in een persoonlijk gesprek met uw medewerkers. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt uw medewerker een persoonlijke pensioen- en inkomensscan. In deze scan wordt het pensioenvooruitzicht en dat van de (eventuele) partner duidelijk in beeld gebracht. Het gezinsinkomen op de pensioendatum is dan direct inzichtelijk. Een voorbeeld van de resultaten van deze scan vindt u hier.

Naast het pensioen dat de werknemers via uw bedrijf opbouwen, staan in de scan ook eerder opgebouwde pensioenen en privé aanvullingen, zoals lijfrentes, banksparen en verzekeringen. Ook wordt er een duidelijk beeld gegeven van het gezinsinkomen bij overlijden, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Tijdens het persoonlijke pensioengesprek wordt het rapport besproken en kan de medewerker vragen stellen over pensioen en andere financiële zaken.

Zo neemt De Pensioenafdeling deze werkzaamheden rondom pensioencommunicatie uit handen.

Pakket A Pensioencommunicatie in een persoonlijk gesprek van 30 minuten

Tarief per medewerker per maand

Jaarlijks Eens per 2 jaar Eens per 3 jaar
€ 7,50 * € 3,75 * € 2,50 *

Pakket B Pensioencommunicatie in een persoonlijk gesprek van 60 minuten

Tarief per medewerker per maand

Jaarlijks Eens per 2 jaar Eens per 3 jaar
€ 12,50 * € 6,25 * € 4,25 *

Dit product is ook als onderdeel van ons Totaalpakket af te nemen. Hierdoor worden de kosten voor dit product lager. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

* Tarief is exclusief 21% BTW